KitePride Co-Founder Tabea Oppliger with husband Matthias Oppliger, CEO.jpg
Hope Centre Logo_White.png

העמותה שלנו

הופ סנטר הינה עמותה המסייעת לשורדי ושורדות מעגל הזנות בשיקום תעסוקתי ושילובם בשוק העבודה. העמותה הוקמה בשנת 2015 ע"י מתיאס ותביאה אופליגר, זוג שוויצרים שעברו לישראל יחד עם שלושת ילדיהם והקימו בתל - אביב את החזון שלהם: עמותה המסייעת בשילוב שורדי ושורדות מעגל הזנות בעולם התעסוקה

כחלק מעשייה זו הזוג הקימו את חברת קייט פרייד, עסק חברתי המעסיק שורדי ושורדות מעגל הזנות בתפירה של תיקים העשויים ממצנחי רחיפה ממוחזרים. למידע נוסף על חברת KitePride - לחצו כאן.

 

מתוך רצון להרחיב את העשייה לסיוע בשילוב ושיקום תעסוקתי למספר רב יותר של שורדים ושורדות, הגדילה עמותת הופ סנטר את פעילותה ובשנת 2021 השיקה את המזים המשותף: תכנית 'תעסוקה מיטיבה' בשיתוף פעולה עם משרד העבודה והרווחה וביטוח לאומי.

קורס ׳תעסוקה מטיבה׳

משך הקורס הינו כשלושה חודשים אינטנסיביים בהם המשתתפים.ות ירכשו מיומנויות שונות השייכות לעולם העבודה בפרט ולהתמודדות עם החיים בכלל (אנגלית, מחשבים, מתן שירות, הכנת קורות חיים, הכנה לראיון עבודה טכניקות הרגעה ועוד). 

לאחר הקורס, יחל ליווי תעסוקתי על ידי צוות העמותה, שימשך כשנתיים. כחלק מן הליווי יתרחש תהליך השמה ומציאת עבודה עבור המשתתפים.ות. בנוסף, יתבקשו לקחת חלק בקבוצת תעסוקה שתתקיים אחת לשבוע בה יוכלו להעלות את הקשיים, האתגרים וההתמודדויות במקומות העבודה במטרה לאפשר מרחב בטוח, לא שיפוטי ומשקף התמודדויות שונות. ליווי המשתתפות עד לסיום התוכנית יכלול קשר רציף עם צוות התוכנית במפגשים שבועיים.

מטרות התכנית

יעדים של הקורס

מציאת מקום עבודה התואם את הרצון והיכולת של המשתתפים.ות.

 

הגברת תחושת המסוגלות והאמונה העצמית של המשתתפים.ות בעמותה.

 

שותפות ביצירת השינוי שהמשתתף.ת מחפש.ת בחיים.

 

שיפור המיומנויות הקיימות, וחיבור למקומות עבודה 'ידידים' שמיומנויות אלו יבואו לידי ביטוי.