top of page
Smiling_Lady-8x11.jpg

הופ סנטר

מתן עזרה וסיוע ליוצאי

מעגל הזנות

למד עוד

Adult Students

מי אנחנו

הופ סנטר, הינה עמותה שהוקמה לפני 6 שנים במטרה לייצר פתרון תעסוקתי לשורדות זנות וסחר בבני אדם, על 
.מנת לייצר הזדמנות להשתלב בעולם העבודה

זנות מוגדרת כמתן שירותי מין תמורת תשלום או שווה ערך לכסף כל עסקה הכרוכה בשימוש מיני בגופה של האישה הנקנה בכסף מחזקת את השוק האנושי, את הקיום והפיתוח של קנייה ומכירה של בני אדם שמהווים חלק מתופעת הסחר בנשים ובבני אדם בכלל. העבדות לא רק שלא נמוגה מן ההיסטוריה האנושית, אלא שכללה עצמה ונמצאת במגמת עלייה

Mid Adult Smiling Woman

כ-70%
מהמועסקות כיום בחברה עובדות בקביעות וברציפות מעל שנה ונמצאות מחוץ למעגל הזנות והסחר

Working from Home

מעל 80% מהנשים והגברים שסיימו את עבודתם השתלבו בשוק העבודה הפתוח

Sewing Machine

ב-2019 סופקו 11, 859

 שעות תעסוקה
שיקומית

0G4A0028.jpg

הועסקו בחברה 33 נשים וגברים יוצאי מעגל הזנות

Smiling Girl
PayPal ButtonPayPal Button

המיזם המשותף

למד עוד
PayPal ButtonPayPal Button

ליווי המשך לאחר הסדנא - לאחר השמתם של המשתקמות במקומות התעסוקה הם יתבקשו לקחת חלק בקבוצת תעסוקה שתתקיים אחת לשבוע בה יוכלו להעלות את הקשיים, האתגרים וההתמודדויות במקומות העבודה במטרה לאפשר מרחב בטוח, לא שיפוטי ומשקף להתמודדויות השונות. ליווי המשתתפות עד לסיום התוכנית יכלול קשר רציף עם צוות התוכנית ומפגשים שבועיים פרטניים של איש צוות עם כל אחת מהמשתתפות

הביקוש לתעסוקה מצד הארגונים עמם אנחנו עובדים עקבי ואנחנו מתמודדים עם בקשות בלתי פוסקות
להשתלבות במקום העבודה, ולכן עמותות הופ סנטר נענתה לאתגר של מיזם משותף עם משרד הרווחה
במסגרתו תפתח תוכנית נוספת של ליווי משתקמות אצל מעסיקים נוספים עמם תייצר העמותה שיתוף
פעולה. העמותה צברה ניסיון רב בחמש שנות פעילותה בעבודה שוטפת עם שורדות.ים מעגל הזנות במסגרת
של שיקום תעסוקתי והחזרתן למעגלי התעסוקה וחברה

לאור ההצלחה, נחתם הסכם להרחבת הפעילות

באופן משמעותי. עיקרי התוכנית

שנתיים של ליווי צמוד לכל משתתף להטמעת המיומנויות שנרכשו

3  

חודשי הכשרה לכל מחזור 

White Feather

 שילוב 100 אנשים בשוק

העבודה בתקופה

של 3 שנים

WHAT PEOPLE SAY

“Testimonials work great. Showing your reviews in quote marks has a powerful effect on customers and makes them more likely to trust you.” 

 

—  Name, Title

חיזוק מיומנויות המסייעות לקבלה לעבודה, כגון: כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה והצגה עצמית.

חיזוק המיומנויות לתקשורת בינאישית אפקטיבית

חיזוק האחריות האישית, היוזמה והבחירה שלך בתהליך חיפוש עבודה

בחינת סל הכישורים האישי שלך, במהלך הסדנה נברר מהם הכישורים, הנטיות והחזקות שלך? האם אתה חזק בעבודת צוות? בשיווק? במכירות? האם אתה נוטה לעבודה עצמית או עבודת צוות?

 סיוע ביצירת החזון התעסוקתי האישי שלך, והצבת מטרות לעבודה עצמית שיעזרו לך לשפר את המיומנויות לחיפוש עבודה

Smiling_Lady-8x11.jpg

מתן עזרה וסיוע ליוצאי

מעגל הזנות

bottom of page