2021-12-ga-insight copy.png

מידע נוסף על זנות

עובדות על זנות

מאמרים חשובים

משך הקורס הינו כשלושה חודשים אינטנסיביים בהם המשתתפים.ות ירכשו מיומנויות שונות השייכות לעולם העבודה בפרט ולהתמודדות עם החיים בכלל (אנגלית, מחשבים, מתן שירות, הכנת קורות חיים, הכנה לראיון עבודה טכניקות הרגעה ועוד). 

לאחר הקורס, יחל ליווי תעסוקתי על ידי צוות העמותה, שימשך כשנתיים. כחלק מן הליווי יתרחש תהליך השמה ומציאת עבודה עבור המשתתפים.ות. בנוסף, יתבקשו לקחת חלק בקבוצת תעסוקה שתתקיים אחת לשבוע בה יוכלו להעלות את הקשיים, האתגרים וההתמודדויות במקומות העבודה במטרה לאפשר מרחב בטוח, לא שיפוטי ומשקף התמודדויות שונות. ליווי המשתתפות עד לסיום התוכנית יכלול קשר רציף עם צוות התוכנית במפגשים שבועיים.

OUR GOALS

יעדים של העמותה:

 

מציאת מקום עבודה התואם את הרצון והיכולת של המשתתפים.ות.

 

הגברת תחושת המסוגלות והאמונה העצמית של המשתתפים.ות בעמותה.

 

שותפות ביצירת השינוי שהמשתתף.ת מחפש.ת בחיים.

 

שיפור המיומנויות הקיימות, וחיבור למקומות עבודה 'ידידים' שמיומנויות אלו יבואו לידי ביטוי.