course life.jpg
1280px-BituachLeumiLogo.svg.png
640px-Israel_Welfare_Ministry_Symbol.png

 ?עבור מה הוקמה התכנית ואיך היא נראית

תכנית 'תעסוקה מיטיבה' הינה תכנית שיקומית לשורדות ושורדי מעגל הזנות הזקוקים לסיוע בהשתלבות בעולם העבודה. התכנית פועלת להקניית כלים חברתיים, מיומנויות תעסוקתיות ויציבות תעסוקתית להשתלבות בריאה ומיטיבה בחברה קבוצות למידה קטנות – עד 11 משתתפים ומשתתפות ליווי אישי וקבוצתי – על ידי בעלות מקצוע, מדריכות שיקומיות ויועצות תעסוקה באווירה חמה ותומכת ללא שיפוטיות המאפשרת התמודדות עם האתגרים בסביבה בטוחה שלב הלמידה השלב הראשוני נמשך 13 שבועות הכוללים מפגשים יומיים ( 5 ימים בשבוע למשך 5 שעות ביום). 

Hope Centre Logo_White.png

?מה התכנים שאני אלמד בקורס ואיך הליווי נראה

משך הקורס הינו כשלושה חודשים אינטנסיביים בהם המשתתפים.ות ירכשו מיומנויות שונות השייכות לעולם העבודה בפרט ולהתמודדות עם החיים בכלל (אנגלית, מחשבים, מתן שירות, הכנת קורות חיים, הכנה לראיון עבודה טכניקות הרגעה ועוד). 

לאחר הקורס, יחל ליווי תעסוקתי על ידי צוות העמותה, שימשך כשנתיים. כחלק מן הליווי יתרחש תהליך השמה ומציאת עבודה עבור המשתתפים.ות. בנוסף, יתבקשו לקחת חלק בקבוצת תעסוקה אשר תתקיים אחת לשבוע בה יוכלו להעלות את הקשיים, האתגרים וההתמודדות במקומות העבודה במטרה לאפשר מרחב בטוח, לא שיפוטי ומשקף התמודדויות שונות. ליווי המשתתפות עד לסיום התוכנית יכלול קשר רציף עם צוות התוכנית במפגשים שבועיים.

מפגשים אלו כוללים אספקטים רגשיים, תעסוקתיים, אסטרטגיות לניהול עצמי ולמידת מיומנויות חדשות הכרת עולם התעסוקה, חוקי עבודה, זכויות וחובות לימוד מיומנויות פרקטיות כמו שימושי מחשב, שפה, מיומנויות ניהול משא ומתן ועוד חיזוק האחריות האישית, היוזמה והבחירה בתהליך חיפוש עבודה חיזוק המיומנויות לתקשורת בינאישית אפקטיבית סדנאות הכנה לעבודה, כגון: כתיבת קורות חיים, ראיון עבודה והצגה עצמית יצירת 'קבוצת שווים' לתמיכה הדדית של המשתתפות.

?מה עוד משתתפות התכנית מקבלות

המשתתפות במהלך הקורס עשויות להיות זכאיות לקבלת דמי שיקום/החזר נסיעות/הבטחת הכנסה, כתכנית המוכרת כ'טרום שיקום' מטעם הביטוח הלאומי. וכן יהיה סיוע במיצוי הזכויות מול ביטוח לאומי. בשלב זה תתבצע השמה במקום עבודה מתאים ורלוונטי עבור העובדת. בנוסף, המשתתפות בתוכנית יזכו באבחון תעסוקתי אישי, בכדי להתאים עבורם את מקום העבודה באופן מיטבי. בהמשך, המעסיק והעובדת ילוו לאורך העבודה השוטפת, בליווי אישי וקבוצתי, לשם התמודדות מיטבית עם האתגרים שיעלו בעת ההשתלבות בעבודה.