top of page
2021-12-ga-insight copy.png

למדו עוד על נושא הזנות

76% העידו כי היו מעוניינות לצאת ממעגל הזנות לו רק היתה להן אפשרות

 

62% אימהות לילדים,  ל-81% מהן ילדים מתחת לגיל 18 

גיל הכניסה המוכר לזנות הוא 14-13. כן, באיזור בר-בת מצווה. זה מעיד על כך  שרוב הנשים במעגל הזנות אינן נמצאות שם מבחירה אלא מחוסר ברירה ועקב העדר מסגרת תומכת של בית, משפחה ובית-ספר.

14,000 נשים, גברים, טרנסג'דריות, טרנסג'נדרים, קטינות וקטינות מנוצלים לזנות בישראל

לפחות 104 קורבנות זנות מוכרות מאז שנת 2010. גיל פטירתן הממוצע הוא 40

רוב הנשים בזנות דורדרו אליה אחרי שעברו פגיעה מינית קשה בילדותן

תעשיית הזנות בישראל מגלגלת 1.3 מיליארד שקל בשנה. רק שבריר מהסכום הזה מגיע לנשים שמנוצלות בזנות.

65% מהנשים בזנות בעלות השכלה של פחות מ-12 שנות לימוד. 80% מהנשים הבגירות בזנות בעלות השכלה של פחות מ-12 שנות לימוד. נתון זה מהווה חסם משמעותי ביכולת של נשים לצאת ממעגל הזנות, שכן הן נעדרות את ההשכלה וההכשרה התעסוקתית הנדרשת כדי להשתלב בשוק העבודה.

צריכת זנות מקטין היא עבירה חמורה שדינה עד 5 שנות מאסר ועדיין, יום יום 3,000 קטינים וקטינות מנוצלים בישראל לזנות, בעיקר דרך רשתות חברתיות ואתרי אינטרנט.

30% מהנשים בזנות שמטופלות על ידי הרווחה בישראל ניסו להתאבד.

על פי מחקרים לפחות 85% מהנשים בזנות סובלות מפוסט טראומה. 50% מהנשים בזנות שמטופלות על ידי הרווחה בישראל מאובחנות עם פוסט טראומה מורכבת., 40% מהן מאובחנות עם קשיים נפשיים אחרים.

כ-90% מהנשים הנמצאות במעגל הזנות מדווחות על אלימות ותקיפה מינית מצד לקוחות. נשים רבות חוות אלימות גם מצד הסרסורים ומנהלי בתי הבושת.

5.5. מפגשים עם זנאים בממוצע כל יום. 25% מהנשים מדווחות על למעלה מ-7 מפגשים עם זנאים כל יום, רבות מהן מדווחות על 20 מפגשים עם זנאים כל יום. נשים צעירות בגילאי 18-24 מדווחות על ממוצע של 7.8 מפגשים עם זנאים כל יום.

71% מהנשים בזנות מדווחות שנשארות בזנות בגלל קשיים כלכליים וחובות

bottom of page