top of page

קצת עלינו

הופ סנטר היא עמותה המסייעת בשיקום שורדות ושורדי מעגל הזנות ע״י מתן הכשרה מקצועית ושילוב בשוק העבודה. העמותה הוקמה בשנת 2013 בתל אביב ע"י טבאה ומתיאס אופליגר, זוג שוויצרים שעברו יחד עם שלושת ילדיהם לישראל כדי להגשים כאן את החזון שלהם.

מתי וטבאה אופליגר, מייסדי העמותה
טבאה ומתיאס אופליגר
מייסדי העמותה
איך הכל התחיל

הכל התחיל כשטבאה אופליגר נקלעה במקרה לשיחה בלתי נשכחת עם אישה בזנות. השיחה הזאת עוררה את הלהט של טבאה לחפש צדק עבור הקהילה המושתקת הזו, והולידה את החזון שלימים יוביל אותה להקים יחד עם בעלה מתיאס את העמותה. עשייתה הובילה אותה לדבר עם נשים וגברים רבים ממעגל הזנות, ואחד המשפטים שנאמר לה בשיחות הללו המשיך להדהד בראשה: 

"אנחנו לא צריכות רחמים, אנחנו צריכות עבודה!"

בשנת 2013 עברו טבאה ומתיאס עם שלושת ילדיהם ממולדתם בשוויץ לתל אביב, ישראל. כאן הם הקימו את Hope Center, מלכ"ר ישראלי מקומי, ואת העסק החברתי KitePride - נחושים לסייע לנשים וגברים להשתחרר ממעגל הסחר והניצול.

ofek.png
ארגונים שעובדים איתנו
לוגו המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות
לוגו עמותת הדרך
לוגו משרד הרווחה והבטחון החברתי
לוגו של glowbalact
לוגו עמותת דרך אריאלה

הצוות שלנו

מאחורי העשייה של העמותה עומדות ועומדים נשות ואנשי מקצוע רבים, הפועלים כדי לסייע לכמה שיותר נשים וגברים ממעגל הזנות לצאת לדרך חדשה: חברי הוועד המנהל, צוות המטה, הצוות הטיפולי ומחלקת העיצוב - ביחד אנחנו רוקמות ורוקמים את הסיפור של עמותת "הופ סנטר" שהיא עבורנו בית ושליחות. 

מן התקשורת

bottom of page