top of page
נשים צעירות עובדות או לומדות

קחו חלק במעגל התקווה והשינוי

תדירות

חד-פעמית

פעם בחודש

סכום

18.00 ₪

50.00 ₪

150.00 ₪

350.00 ₪

אחר

התרומה שלך יכולה להיות כרטיס היציאה של אדם נוסף ממעגל הזנות, והיא חלק חשוב ביכולת שלנו לעזור למי שכל כך צריך סיוע
התרומה שלך יכולה להיות כרטיס היציאה של אדם נוסף ממעגל הזנות, והיא חלק חשוב ביכולת שלנו לעזור למי שכל כך צריך סיוע
התרומה שלך יכולה להיות כרטיס היציאה של אדם נוסף ממעגל הזנות, והיא חלק חשוב ביכולת שלנו לעזור למי שכל כך צריך סיוע
התרומה שלך יכולה להיות כרטיס היציאה של אדם נוסף ממעגל הזנות, והיא חלק חשוב ביכולת שלנו לעזור למי שכל כך צריך סיוע

להעברה בנקאית

בנק לאומי - 10

סניף - 833

חשבון - 61809220

להנפקת קבלה על התרומה, אנא שלחו אלינו הודעה עם הפרטים למייל info@hopecenter.org.il

או לטלפון 054-608-1819

למה התרומה שלך משמשת

תמיכה בהקמה של מקומות תעסוקה ייעודיים חדשים

קידום תהליכי השמה, ואיתור מעסיקים מתאימים בשוק הקיים

מתן ליווי מקצועי ופסיכולוגי

של 24 חודשים למשתתפים

מימון מסלולי ההכשרה

וקורסים מקצועיים

bottom of page